ماه شعبان مبارک.

چند روزیست ماه در شهر ما شادان است

این ماه، ماهِ ماهِ شادان است.

این ماه تمام شمع ها خاموش است

چون ماه روشن تر از ماه های دیگر است

عشق پروانه دیگر شمع نیست

زیرا ماه در این ماه خندان است

روشنی ماه برای طلوع چهار خورشید است

چون این ماه، ماه شعبان است.

 

(شعری از خودم)

/ 0 نظر / 20 بازدید