مناجات با خدا

الهی!

من غلام آن معصیتم که مرا به عذر آرد...

و از آن طاعت بیزارم که مرا به عُجب آرد

فرشته

الهی!

گدای تو به کار خود شادان است...

هرکه گدای تو شد در دو عالم سلطان است

 فرشته

الهی!

چون یتیم بی پدرگریانم...

درمانده در دست خصمانم...

خسته گناهانم و از خویشتن بر تاوانم...

خراب عمر و مفلس روزگار..من آنم...

 فرشته

 

فرشته*خداوندا به فریادرس که از ناتوانی خود به فریادم*فرشته

/ 2 نظر / 18 بازدید
پرنیان

مناجات قشنگی بود. ممنون پسر خوب. الهی خدا همیشه حافظ و پشت و پناه تو و عزیزانت باشه[گل][گل][گل]

MAEDE

[تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل]