نظر یک توریست برای اصفهان

از توریستی پرسیدند : نظرت رو درباره اصفهان بگو.

گفت : مردمی دارد که یک باغ را چهارباغ، 20ستون را 40 ستون،یک پل را 33 پل ، یک شهر را نصف جهان و خیابانی بدون آسفالت را رودخانه زاینده رود معرفی می کنند

/ 1 نظر / 28 بازدید
الی

[خنده][خنده][خنده][گل]